فارسیenglish

لیگ بین‌المللی معماران جوان

مجموعه باشگاه و لیگ معماران جوان ایران با همکاری شرکت معماری حریری و حریری (مهندس گیسو حریری و مهندس مژگان حریری) در پی ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادهای فردی و گروهی در زمینه معماری است. این باشگاه متشکل از گروه‌های معماری جوان ایران است. در این مجموعه فرصتی فراهم خواهد شد تا معماران با استعداد و جوان ایران بتوانند با تشکیل گروه‌هایی در قالب کار تیمی، توان خود را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارند و از طریق عضویت در باشگاه و شرکت در لیگ و در قالب برنامه‌های تخصصی علمی به جامعه حرفه‌ای ملی و بین‌المللی معماری معرفی گردند. یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این مجموعه برگزاری لیگ معماران جوان ایران است. مسابقه اصلی لیگ بصورت سالانه برگزار خواهد شد. این مسابقه با رویکردی هنری و عملکردگرایانه در پی یافتن پاسخ هنر به نیازها و چالش‌های بشری از دریچه معماری است، معماری نوینی که فرهنگ و هنر را با تکنولوژی نو درآمیزد.