فارسیenglish

لیگ بین‌المللی معماران جوان

از طریق مسیرهای ارتباطی زیر می‌توانید با دبیرخانه لیگ معماران جوان ایران در ارتباط باشید.

آدرس : کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده هنر و معماری، دبیرخانه دایمی لیگ معماران جوان ایران

تلفن:  8334343420 (98+)

        8334274826 (98+)


ایمیل: info@liyacompetition.ir