فارسیenglish

لیگ بین‌المللی معماران جوان

هزینه شرکت در مسابقه اصلی لیگ‌معماران جوان ایران چه قدر است؟
پاسخ: بنابه درخواست خواهران حریری و تقبل هزینه از سوی دانشگاه رازی،شرکت در مسابقه رایگان می باشد.

تعداد اعضای تیم چند نفر می باشد؟
پاسخ: تعداد اعضای تیم حداقل۳ و حداکثر۵نفر می باشد.

سایت دور اول مسابقه لیگ معماران‌جوان کجاست؟
پاسخ: محل انتخابی سایت ،پایگاه میراث جهانی بیستون می باشد.

سرگروه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
پاسخ: سرگروه الزاما بایدمعمار باشد،چه در حال تحصیل و چه فارغ التحصیل.

چرا پیامک تاییدیه ثبت نام برای من ارسال نمی شود؟
پاسخ: سامانه پیامک تبلیغاتی خط شما غیر فعال می باشد،لذا برای دریافت کد تاییدیه،سامانه را فعال کنید.

چرا حتما باید به صورت تیمی در مسابقه شرکت کنیم ؟
پاسخ:یکی از اهداف برگزاری لیگ معماران جوان،ایجاد و تقویت روحیه کار در قالب تیم می باشد.

حداکثر تعداد ارسال طرح برای هر تیم چه تعداد می باشد؟
پاسخ:هر تیم حداکثر می تواند با 3 طرح در مسابقات شرکت نماید.

چگونه به بخش مستندات مسابقه دسترسی داشته باشیم؟
پاسخ:بعد از ثبت نام،در بخش پروفایل کاربری تمامی مستندات و اطلاعات مسابقه بارگزاری شده است.