ورود - ثبتنام

لیگ بین‌المللی معماران جوان

نسخه کامل تصویر برداری سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون

02 / خرداد / 1398

در این نسخه که به صورت اختصاصی برای اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران تهیه شده است ،شما می‌توانید علاوه بر مشاهده و جستجوی مجازی در محل پایگاه میراث جهانی بیستون از امکاناتی همچون محاسبه اندازه ها و مساحت مکان مورد نظر خود برخوردار شوید.

لینک دانلود فایل سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون :

دانلود فایل​​​

آخرین اخبار

ارسال نظرات مشورتی به تیم ها

ارسال نظرات مشورتی به تیم ها

پایان مرحله ارسال پروپزال های اولیه

پایان مرحله ارسال پروپزال های اولیه

تمدید آخرین مهلت جهت ارسال آثار مرحله اول (پروپزال اولیه)

تمدید آخرین مهلت جهت ارسال آثار مرحله اول (پروپزال اولیه)

اعلام برنامه زمانی اولین دوره لیگ معماران جوان ایران

اعلام برنامه زمانی اولین دوره لیگ معماران جوان ایران

رایگان شدن هزینه شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران

رایگان شدن هزینه شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران

نسخه کامل تصویر برداری سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون

نسخه کامل تصویر برداری سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون