ورود - ثبتنام

لیگ بین‌المللی معماران جوان

معرفی سایت طراحی دور اول مسابقات لیگ

02 / خرداد / 1398


پایگاه میراث جهانی بیستون، به عنوان سایت طراحی دور اول مسابقات لیگ معماران جوان ایران انتخاب گردید.

آخرین اخبار

ارسال نظرات مشورتی به تیم ها

ارسال نظرات مشورتی به تیم ها

پایان مرحله ارسال پروپزال های اولیه

پایان مرحله ارسال پروپزال های اولیه

تمدید آخرین مهلت جهت ارسال آثار مرحله اول (پروپزال اولیه)

تمدید آخرین مهلت جهت ارسال آثار مرحله اول (پروپزال اولیه)

اعلام برنامه زمانی اولین دوره لیگ معماران جوان ایران

اعلام برنامه زمانی اولین دوره لیگ معماران جوان ایران

رایگان شدن هزینه شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران

رایگان شدن هزینه شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ معماران جوان ایران

نسخه کامل تصویر برداری سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون

نسخه کامل تصویر برداری سه بعدی پایگاه میراث جهانی بیستون